پرده و کرکره هوشمند
با استفاده از این سیستم در یک ساختمان هوشمند می توان پرده ها و کرکره های ساختمان را بصورت دستی با ریموت کنترل و یا بصورت اتوماتیک با توجه به میزان نور محیط و یا بصورت زمانبندی شده و به شکل دلخواه دیگر باز و یا بسته نمود. هوشمند سازی پرده های یک منزل یا ساختمان فقط با نظر کارفرمایان و ایده های مورد نظر آن ها قابل انجام می باشد و ایده کلی این بخش باز و بسته شدن پرده ها ، با توجه به برنامه ای است که به آن داده خواهد شد با تغییر در شدت نور محیط ، پرده ها باز و بسته و در بعضی از موارد در زمان های بخصوصی پرده ها بسته میشوند به عنوان مثال : در مواقعی که مشغول تماشای فیلم هستید پرده به صورت خودکار بسته شود و یا صبح ساعت 7 پرده ها باز شوند.