دزدگیر و اعلام سرقت

دستگاه دزدگیر (اعلام سرقت) چیست؟

سیستم های اعلام سرقت یکی از بخش های مهم سیستم های حفاظتی-امنیتی هستند. همانطور که از نام آنها بر می آید این سیستم ها امکان تشخیص ورود غیر مجاز به اماکن را میسر می کنند. از این طریق شما میتوانید تدابیر لازم را برای مقابله با سرقت یا کاهش خسارت های ناشی از آن بیاندیشید.

اکثر دزدگيرها دارای يک خط تحريک بسته ، که محل وصل حسگرهای بسته مي باشد،ودارای کنترل از راه دور)ريموت کنترل( جهت روشن و خاموش کردن دستگاه هستند. همچنين مدارهای دزدگير شامل مدار فرستنده-گيرنده ، مدار شارژ باتری اضطراری و مدار آژير ميباشد و در نهايت دزدگيرها ممکن است مجهز به تلفن کننده خودکار در هنگام تحريک نيز باشند.

اجزای يک سيستم اعلام سرقت

-1 پانل مرکزی يا مرکزکنترل

2- دتکتورها يا حسگرهای الکترونيکی

-3وسايل خبر دهنده (بلندگو،آژير و فلاشر)

-4تلفن کننده

5- باتري اضطراری

6- کنترل از راه دور يا ريموت کنترل

پانل مرکزی يا مرکز کنترل

پانل مرکزی دستگاه دزدگير به شکل يک جعبه آهنی يا پلاستيکی ميباشد ،که در داخل اين جعبه برد الکترونيکی دستگاه شامل مدار اصلی دزدگير ، مدار گيرنده امواج مادون قرمز)برای دريافت فرمان از ريموت کنترل(، مدار شارژ باتری اضطراری و مدارآژير تعبيه شده است. برای ارتباط برد الکترونيکی با سايراجزاء سيستم دزدگير، ترمينالهايی در داخل پانل قرار داده شده است. تمام اجزا سيستم دزدگير توسط سيمهايی به اين ترمينالها وصل ميشوند.بر روی درجعبه قرار دارد که در صورت ورود سارق و فعّال شدن هر LED پانل چراغهای نمايشگر يک از ديتکتورها ، سيگنال الکتريکی به مرکز کنترل ارسال و منطقه ورود سارق مربوط به آن منطقه روشن     مي شود.همچنين مرکز LED شناسايی شده وچراغ کنترل با فعّال کردن کليّه وسايل خبر دهنده(بلند گوها ،آژيرها و فلاشرها)

ودستگاه تلفن کننده ورود سارق را اعلان مي کند. ترمينالهای داخل پانل عبارتنداز:

1-ترمینال AUX+ و AUX- : این ترمینال ها ولتاژ رگوله 12 ولت DC را برای تغذيه دتکتورهای دزدگیر فراهم می سازند.

2-ترمینال SP : این ترمینال به بلندگوها وصل می شود.

3-ترمینال SIR- و SIR +: این ترمینال به آژیها وصل می شود.

4-ترمينال زونهای مختلف با نامهای  Z1-Z2-Z3-Z4: ورودی سنسورها به استندلون دزدگیر است.

نکته:دو ترمينال هر زون هنگاميکه از آن زون استفاده نميشود ، اتّصال کوتاه است.

5-ترمینال :BAT ترمينالهای محلّ اتّصال باتری اضطراری است.که باید باتری 12 ولت 4یا 7.2 آمپر به آن متصل نمود.

6-ترمينال 220 ولت به عنوان منبع تغذيه اصلی دستگاه است.

بهترین مکان نصب پنل دزدگیر : پانل را معمولاً روی ديوار و در ارتفاع 2تا 2.5 متر نصب می کنند.محل نصب پانل بايد جايی باشد که در محدوده برد ريموت کنترل قرارگيرد. بهتر است که سيمهای خروجی پانل دستگاه از داخل يک لوله پلاستيکی عبور داده شوند.اگر سيم کشی دزدگير توکار باشد ، ايمنی بيشتری را ايجاد مي کند.

دتکتور يا حسگر الکترونيکی:

دتکتورها يا حسگرهای الکترونيکی مورد استفاده در مدار دزدگير،که در بازار به نام چشم الکترونيک مي شناسند از نوع سنسورهای مادون قرمز(Infrared) مي باشد .معمولاً اين دتکتورها را روی سقف يا ديوار روبروی پنجره و درب ورودی ساختمان و هر جاييکه احتمال ورود سارق وجود دارد، نصب مي شود. ارتفاع مناسب دتکتور از سطح زمين حدود 2 متر است.

محلّ نصب دتکتورها بايد به دور از موارد زير باشد:

-1 جريان هوای مستقيم پنکه ها،فنها،پنجره ها و دريچه های کولر

-2 وسايلی که باعث تغيير دما مي شوند مانند : بخاری، يخچال و اجاق گاز

-3 سطوح برّاق که انعکاس موج دارند.

-4 منابع توليد نور مادون قرمز

اگر کاور يک دتکتور را برداريد، متوجّه ميشويد که در داخل ديتکتور شش عدد ترمينال با نامهای مختلف وجود دارد.

ترمينالهای+ و-  ورودی تغذيه دتکتور هستند.ولتاژ کار ديتکتورها 11 الی 16 ولت dc است.همانطور که قبلاً گفتيم در داخل پانل مرکزی ترمينالهايی به نامهای وجود دارد که ولتاژ رگوله AUX- و AUX+ برای تغذيه ديتکتورها را فراهم ميکند. اگر تعداد دتکتورها DC حدود 12 ولت بيشتر از يک عدد باشد برای تغذيه دتکتورها ، ابتدا ترمينالهای+ و - تمام ديتکتورها را با يکديگر موازی کرده ، سپس ترمينالهای+ و - نزديکترين دتکتوربه مرکز کنترل را با رعايت پلاريته مناسب به ترمينالهای در داخل AUX- و AUX+جعبه پانل مرکزی وصل ميکنيم.

ترمينالهای N.Cو COMدر حالت عادی بسته هستند و اگر حرکتی را تشخیص دهند دتکتور حرکتی را تشخيص دهد اين تيغه باز ميشود.به اين تيغه ، تيغه فرمان نيز ميگويند.سيم کشی تيغه های فرمان به اين صورت است که،تمام تيغه های فرمان دتکتورهايی که در يک زون قرار دارند را با يکديگر سری کرده و سپس دو سر اين مجموعه را به ترمينال زون مربوط به آن در داخل جعبه پانل مرکزی وصل ميکنيم.(شکل2)

لازم به ذکر است ترمينالهای داخل جعبه پانل مرکزی و تيغه های مدار فرمان دتکتور پلاريته ندارند. توجّه کنيد ترمينالهای هر زونی که استفاده نميشود بايد در داخل پانل مرکزی با يک تکه سيم اتّصال کوتاه(short) شود.

ترمينال باقيمانده TAMPER به نام ميباشند که در حالت عادی يک تيغه بسته است و اگر کاور ديتکتور را برداريم باز می شود.

معمولاً از اين تيغه در مدار دزدگير استفاده نميشود ، ولی اگر خواسته باشینم استفاده کنیم مثل حالت قبل تیغه TAMPER تمام دتکتورها را با یکدیگر سری کرده و به يکي اززون ها وصل ميکنيم.در اينصورت اگر کاور يکی از دتکتورها برداشته شود اين زون فعّال ميشود.

وسايل خبر دهنده

وسايل خبردهنده مورداستفاده در سيستم اعلام سرقت عبارتند از:

-1 بلندگو- 2 آژير- 3 فلاشر

تفاوت بلندگو و آژير در اين است که بلندگو دقيقاً همان سيگنال صدايی که آمپلی فاير به آن ارسال ميکند را در هوا منتشر ميکند، پس اگر به يک بلندگو ولتاژ12 ولت dc وصل کنيم ، هيچ صدايی از بلندگو پخش نمي شود.ولی در داخل آژير مدار توليد صدای آژير تعبيه شده است و جهت پخش صدای آژير کافی است ولتاژ 12 ولت DC با رعايت پلاريته را به آن وصل کنيم.فلاشرها هم  که يک ولتاژ 12 ولتDC فعّال ميشوند. برای اتّصال آژيرها و فلاشرها به سيستم DC دزدگير، ترمينالهای+ و- آنها را با يکديگر موازی کرده ، و با رعايت پلاريته مناسب در داخل جعبه پانل مرکزی وصل ميکنيم. بلندگوهها SIR- و SIR+ به ترمينالهای وصل ميشوند . معمولاً بلندگوهای بيرونی را در داخل جعبه مخصوصی قرار ميدهند که درب جعبه به يک ميکروسوييچ مجهّز است . اين ميکروسوييچ توسّط دو رشته سيم به مرکز کنترل وصل است، و در صورت برداشتن در جعبه، ميکروسوييچ عمل کرده و صدای آژير بلند ميشود.

تلفن کننده

تلفن کننده ها بر 2 نوع هستند :

 1-تلفن کننده خط ثابت ساده : این نوع تلفن کننده بعد از تحریک توسط پنل دزدگیر از طریق خط تلفنی که به آن متصل شده است با شماره تماس هایی که در حافظه آن تعریف نمودیم شماره گیری می کند.

2-تلفن کننده سیمکارتی و خط ثابت:در برخی مواقع که دسترسی به خط تلفن وجود ندارد (اماکنی نظیر باغات) از این تلفن کننده استفاده می شود.عملکرد آن همانند تلفن کنده بالاست با این تفاوت که هم ورودی خط تلفن دارد وو هم می تواند مجهز به سیم کارت شود.و پس از تحریک هم اس ام اس می دهد و هم می تواند تماس بگیرد.

دستگاههای تلفن کننده ساده در در دو نوع سخنگو و آژيری در سيستم های دزدگير استفاده ميشود، که نوع سخنگوی آن متداولتر است. اين دستگاه توسّط سه رشته سيم به پانل مرکزی دزدگير ، و توسّط دو رشته سيم ديگر به خط تلفن وصل  DCميشود.دو رشته از سه رشته سيم متّصل به پانل برای تغذيه 12 ولت دستگاه و رشته سيم سوم برای تحريک دستگاه استفاده ميشود. برای تغذيه AUX- و AUX+ 12 ولت دستگاه، ميتوان از ترمينالهای دتکتورها هم از همين ترمينالها استفاده ميشود.. ولی توصيه ميشودبرا ی تغذيه دستگاه از ترمينالهایمربوط BAT- و BAT + به مدار شارژ باتریاستفاده کرد.به دليل آنکه فيوز مورد استفاده در اين مسير قويتر است.).معمولاًتحريک اين دستگاه با ولتاژ 12 ولت مثبت انجام ميشود، بنابراين سيم تحريک دستگاه را در داخل پانل مرکزی وصل ميکنيم. به محض تحريک، دستگاه SIR+ به ترمينال تلفن کننده به صورت خودکار شماره تلفنهای موجود در حافظه را به ترتيب شماره گيری ميکند.در نوع آژيری پس از شماره گيری صدای آژير پخش ميشود،و در نوع سخنگو پيامی که قبلاً ضبط شده ،پخش ميشود. اين دستگاهها در انواع2 و 8 و 12 حافظه موجود است، که در نوع 12 حافظه تا 12 شماره تلفن ميتوان به حافظه دستگاه وارد کرد.

باتری اضطراری

اين باتری در هنگام قطع برق شهر، ولتاژ تغذيه دستگاه دزدگير را فراهم  می کند  و قابل شارژ، و جنس باتری از نوع نيکل-کادميم (Ni-Ca) است .ولتاژ باتری 12 ولت است که در بازار به نام باتری خشک ميشناسند. باتری رادر داخل جعبه پانل مرکزی قرار داده و سرهای آن را به ترمينالهای BAT- و BAT + وصل می کنیم.هنگامی که برق شهر وصل است اين باتری توسّط مدار تعبيه شده در پانل شارژ شده و در هنگام قطع برق،به عنوان منبع تغذيه دستگاه ،انرژی مورد نياز دستگاه را تامين ميکند. هر چه آمپر ساعت اين باتريها بيشتر باشد، مدت مفيد پشتيبانی باتری از دزدگير بعد از قطع برق بيشتر است ، نوع 7 آمپربر ساعت این باتريها ميتواند يک سيستم دزدگير با 10 دتکتور(چشم الکترونيکی) را به مدت زمان 8 ساعت پس از قطع برق پشتيبانی کند.

ريموت کنترل يا کنترل از راه دور

ريموت کنترل هر مدل از دستگاههای دزدگير اختصاص به همان مدل دستگاه دارد . همچنين برای امنيّت بيشتر اين امکان وجود دارد ،که ريموت کنترل جديدی را به دستگاه اضافه کرد، يا کليّه ريموتهايی که با دستگاه کار ميکنند را حذف کرد.معمولاً در هنگام خريد دستگاه دزدگير دو عدد ريموت کنترل به خريدار تحويل ميشود.وقتی که برای اوّلين بار از دستگاه استفاده ميکنيد، بايد اين ريموتها را به دستگاه دزدگير بشناسانيد.معمولاً برای اينکار لازم است، جعبه پانل مرکزی را باز کنيد و طبق دستورالعملی که در کاتالوگ دستگاه گفته شده عمل کنيد

زون بندی) منطقه بندی(مدارهای سيستم اعلام سرقت

در مجموعه ها و ساختمانهای بزرگ که تعداد دتکتورها(چشم های الکترونيکی) زياد ميشود، به منظور شناسايی محل سرقت، مدارها را زونبندی ميکنند.برای مثال ، يک مجموعه با چهار سوله بزرگ درداخل محوطه را در نظر بگيريد.برای حفاظت اين مجموعه، مي توان ديتکتورهايی برای درهای ورودی هر يک از سوله ها نصب کرد. برای سيم کشی مدار دزدگير دتکتور سوله شماره يک را به زون شماره يک ( در داخل پانل مرکزی) ، دتکتور سوله شماره دو را به زون شماره دو و ... وصل کرد.در صورت ورود سارق به هريک از سوله ها ، دتکتور آن سوله عمل ميکند و سيگنال الکتريکی به مرکز کنترل ( پانل مرکزی) ارسال ميکند  در مرکز کنترل چراغ مربوط به آن زون روشن ميشود و نگهبان با مشاهده چراغ روشن متوجه ورود سارق و محلّ ورود آن ميشود.

نحوه سيم بندی مدار دزدگير:

در صفحه پائین  نقشه کامل سيم کشی مدار دزدگير رسم شده است.به هر يک از زونهای 1 و 2 دو عدد دتکتور وصل شده، زون 3 چون استفاده نشده، اتّصال کوتاه شده و زون 4 به ميکرو سوييچ داخل جعبه بلندگوی بيرونی وصل است. تيغه ميکروسوييچ مورد استفاده در حالت معمول باز است و اگر تحت فشار باشد،بسته ميشود.ميکرو سوييچ داخل جعبه بلندگو را طوری قرار ميدهيم ، که توسّط در جعبه تحت فشار باشد.حال اگر در جعبه باز شود تيغه ميکروسوييچ باز شده،زون 4 فعّال شده و آژير به صدا درمي آيد.دليل استفاده از زون 4 برای ميکروسوييچ اين است که در اين مدل زون 4 ميتواند حتی هنگاميکه سايرزونها در حالت غير فعّال باشند(مثلاً در طول روز) فعّال شود.طبق توضيحات راهنمای دتکتور، ارتفاع نصب ديتکتور از زمين1/2 متر تعيين شده و در اين ارتفاع ديتکتور تا تا شعاع6/10 متری و زاويه 110 درجه از محلّ نصب را پوشش ميدهد. در صورت نصب در ارتفاع بالاتر يا پايين تر از1/2متر بايد کاور دتکتور را برداشته و از داخل  تنظيم کنيدبرای توضيحات بيشتر به کاتالوگ مراجعه شود.) درباره سيم بندی تلفن کننده بايد گفت در اين مدل تلفن کننده ، سيم قرمز برای تغذيه مثبت 12 ولت ، سيم سياه برای تغذيه منفی و سيم زرد برای تحريک استفاده ميشود.ذکر اين نکته لازم است که سيم تحريک را بايدحتماً بعد از سيم های تغذيه وصل کنيد.

سیستم های بی سیم (وایرلس)، با سیم و هیبریدی

سیگنال خروجی از سنسور باید از طریق باسیم و یا بدون سیم به واحد کنترلی برسد. سیستم های باسیم برای شرایطی مناسب هستند که حسگر نیاز به منبع تغذیه بیرونی داشته باشد؛ از جمله این حسگرها می توان  PIR ها و سنسور دود را نام برد. اگر سیم کشی به درستی انجام گیرد، سیستم باسیم امکان تخریب و یا هک شدن را ندارد.

سیستم های بدون سیم، برای حالتی که نیاز به منبع تغذیه بیرونی وجود ندارد، مناسب هستند. هزینه نصب این سیستم ها کمتر است ولی اگر از باتری ها به خوبی نگهداری نشود، عملکرد قابل اطمینانی نخواهند داشت. یک سیستم دزدگیر اماکن بی سیم می تواند به راحتی به ساختمان دیگر انتقال یابد و این مزیت برای کسانی که زیاد خانه خود را تغییر می دهند، بسیار کاربردی است. ممکن است سارق و یا فرد خلافکار بخواهد با بریدن سیم ها، جلوی فعالیت دزدگیر اماکن را بگیرد، استفاده از سیستم بی سیم جلوی این اقدام را می گیرد.

سیستم های هیبریدی ترکیبی از سیستم بی سیم و با سیم هستند و مزایای هر دو مورد را دارند. ارتباط بین قسمت های مختلف دزدگیر اماکن هیبریدی، به صورت بی سیم انجام می گیرد. در مقابل ارتباط سیستم به منبع تغذیه به صورت مستقیم اعمال می شود. در این حالت، نگرانی درباره خالی شدن باتری و از کار افتادن سیستم، وجود نخواهد داشت

در سیستم هیبریدی به عنوان مثال  با بهره گیری از سه زون با سیم و یک زون بیسیم قابلیت استفاده از مگنت بیسیم،چشم بیسیم ، دتکتور دود و پدال بی سیم را فراهنم نموده است،زون 4 این دستگاه قابلیت تبدیل شدن به زون 24 ساعته را دارا می باشد که با متصل کردن پدال بی سیم  و دتکتور دود بی سیم  می تواند به طور 24 ساعته خطر آتش سوزی را کنترل نماید.

 

مزایای استفاده از دزدگیر اماکن

کارشناسان نشان می دهد که ساختمان هایی که مجهز به دزدگیر اماکن نیستند، سه برابر بیشتر از ساختمان هایی که سیستم نظارتی پیشرفته ای دارند، مورد سرقت قرار می گیرند.

هنگامی که کسی یک سیستم امنیتی مجهز را در ساختمان خود نصب می کند و با قرار دادن تابلو، دیگران را در جریان تحت پوشش قرار داشتن ساختمان می کند، احتمال ورود سارقان به آن ساختمان بسیار کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی سارقان می دانند که فعالیت آن ها شکست خواهد خورد و چهره آن ها شناسایی خواهد شد.

مزیت دیگر نصب دزدگیر اماکن این است که کاربر می تواند از راه دور، ساختمان خود را مدیریت کند. کاربر می تواند از هر نقطه ای در جهان، سیستم امنیتی ساختمان را فعال و یا غیر فعال کند، از طریق شبکه اینترنت، تصاویر ثبت شده توسط دوربین های مداربسته را مشاهده کرده و رفت و آمد ها را تحت نظر بگیرد.

مزیت بعدی نصب دزدگیر اماکن در ساختمان ها این است که شرکت های بیمه در سراسر جهان، برای خانه هایی که سیستم امنیتی دارند، تخفیف قایل می شوند.

مشکلات رایج دزدگیر اماکن

در مواردی كه آژير خطا در زمان مشخصی از روز با تلورانس چند دقيقه به صدا در می آيد . احتمالا خطا مربوط نور خورشيد بوده است. در اين حالت اغلب تابش نور خورشيد به جسمي منعكس كننده، باعث شكست نور به داخل چشمی شده و اين عمل باعث تحريك چشم و آلارم مزاحم می شود.

اگر آژير خطا بعد از گذشت زمانی نسبتا ثابت از زمان فعال كردن دستگاه به صدا در بيايد بيشترين توجه به باطري دستگاه جلب می شود. در اين موارد خرابی باطری باعث جريان كشی بيش از حد از دستگاه شده و باعث آلارم مزاحم می شود. برای تست باطری هيچ وقت به تست ولتاژی بسنده نكنيد. ممكن است ولتاژ 12 ولت را داشته باشيد ولي جريان دهی باطری شما كم شده باشد. جهت تست اين مورد، بايد برق را قطع كرده بعد از چند دقيقه ولتاژ را مجددا تست نماييد.

اگر بلافاصله بعد از فعال كردن دزدگير، آژير هشدار به صدا در می آيد بايد موارد ذيل را تست كنيم.

ابتدا از سالم بودن فيوز AUX اطمينان حاصل نماييد.

با جامپر كردن زونها از سلامت دستگاه اطمينان حاصل نماييد.

در صورت سالم بودن دستگاه دزدگیر اماکن به سراغ سنسورهايی كه روي مکان مورد نظر (مکانی كه آلارم می كند) نصب هستند می رويم و سنسورها را از داخل جامپر می كنيم.