سیستم نظارت تصویری هوشمند
کنترل دوربین های مداربسته شامل گزینه های محدودی برای کنترل تحت سیستم هوشمند می باشد.این گزینه ها در زیر بیان شده است: 1-روشن و خاموش نمودن منبع تغذیه دوربین ها 2-استفاده از سنسور حرکتی دوربین ها و اجرای سناریوهای مختلف جهت کنترل سیستم مدار کنترل روشن و خاموش نمودن منبع تغذیه دوربین ها همانند روشن و خاموش کردن روشنائی ها می باشد و توسط این مدار میتوان از طریق کلیه درگاههای کنترل سیستم هوشمند ، روشن و خاموش نمودن دوربین ها را در دست داشت. جهت استفاده از سنسور حرکتی دوربین ها و اجرای سناریوهای هوشمند سازی لازم است که با سیکل تشخیص حرکت دوربین ها آشنا شویم. تمام دوربین های مداربسته نیاز به یک نرم افزار جهت نمایش تصویر خود دارند که این نرم افزار بر روی DVR ها نصب شده اند . در تنظیمات DVR گزینه ای وجود دارد که می توان محدوده ای را برای تصویر هر دوربین مشخص نمود که با هرگونه حرکت در محدوده مشخص نرم افزار تشخیص می دهد.اکثر DVR ها دارای یک رله خروجی NO/NC فعال می گردد.با فعال شدن این رله در حقیقت نوعی خروجی دیتا به صورت 0و1 خواهیم داشت.نحوه ارتباط DVR با PLC در زیر نشان داده شده است.