سیستم اعلام حریق هوشمند
در سیستم هوشمند اعلام حریق نیز می توانیم طراحی و تعاریف مختلفی را ارائه نماییم . به عنوان مثال : جهت جلوگیری از اتفاقات ناگوار در هنگام بروز یک حادثه مانند اعلام حریق ، سیستم هوشمند اعلام حریق پیام هشدار ذخیره شده را پخش نموده و پیامکی را به شماره ذخیره شده در حافظه ارسال می نماید همچنین شیر گاز اصلی بسته شده و آسانسورها را در طبقات خاص قرار میگیرند ، در کنار آن می توانیم با اعلام مسیر خروجی (چراغ های راهنما) تمام درب های خروجی را نیز باز نماییم . چند نمونه از امکاناتی که در طراحی سیستم اعلام حریق هوشمند استفاده میگردد : آژیر خطر : در صورت بروز یک حادثه آژیر به صدا درآمده و تا رسیدگی افراد به موضوع ادامه پیدا می کند . اعلام هشدار صوتی : در صورت بروز حریق در ساختمان می توان به جای استفاده از آژیر خطر از سیستم صوتی استفاده کرده و پیامی را که از قبل برای آتش سوزی ضبط شده است را پخش نمود. قطع شیر گاز : جهت جلوگیری از توسعه حریق به محض تحریک شدن سنسورها ، گاز ورودی واحد قطع می شود تا زمانی که با حضور افراد پس از اطفاء حریق بصورت دستی باز شود . ارسال پیامک : سیستم هوشمند مرکزی در صورت بروز حریق ، به مالکین ساختمان یک SMS مبنی بر بروز حریق ارسال می کند . مشخص نمودن مسیر خروجی درب ها و آسانسور ها و پله های استراری در ساختمان های بزرگ انتقال آسانسورها به طبقه های مشخص شده و همچنین همکف جهت استفاده آتش نشانها از آسانسور فعال نمودن سیستم تهویه مطبوع ودیگرموارد مرتبط با این بخش که میتواند براحتی در طراحی اعلام حریق هوشمنددیده شوند