آبیاری هوشمند
با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند می توان باغات ، مزارع و باغچه های محوطه یک ساختمان و یا گلدان های داخل منزل را بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود.
نحوه کنترل سیستم آبیاری هوشمند:
کنترل آبیاری با گوشی: در این روش  می توان در هر مکانی که حضور دارید با ارسال یک پیامک آبیاری را شروع  نموده و پس از زمان تعیین شده آبیاری متوقف شود. در صورت بروز خطا در سیستم به هر دلیلی یک SMS مبنی بر بروز مشکل در سیستم برای یک یا چند نفر ارسال می گردد.
کنترل آبیاری بر اساس زمانبندی :
در این روش دستگاهی به شیر آب متصل می شود و استفاده از جدول زمانی مشخص که به دستگاه داده می شود ، در روزها و ساعاتی خاصی از روز، هفته، ماه، سال آبیاری شروع شده و پس از مدت زمان تعیین شده به کار خود خاتمه می دهد.
کنترل آبیاری با در نظر گرفتن رطوبت خاک :
در این روش سنسور های رطوبت سنج در خاک قرار داده می شود و هر زمان که رطوبت مورد نیاز خاک کاهش پیدا کند آبیاری بصورت خودکار آغاز شده و پس از رسیدن به رطوبت مورد نظر آبیاری متوقف می شود.
کنترل آبیاری بر اساس روز و شب :
در این روش پس از اینکه روز شد و یا شب فرا رسید برنامه آبیاری برای سیستم ارسال می گردد.